Máme pre vás všetko, čo práve potrebujete!

najlepšie riešenie – mig21

Spoločnosť MiG21 s.r.o. je rozdelená na dve samostatné divízie.

ITech – divízia sa zaoberá vytváraním riadiacich, kontrolných a monitorovacích systémov, ktoré svojou špičkovou kvalitou dosahujú úroveň porovnateľnú v celosvetovom merítku.

CREATIVE – divízia je tvorivé zoskupenie vytvárajúcie originálne návrhy nielen firemných prezentácií, bulliténov, katalógov, ale i návrhy loga, produktových reklám... Samozrejmosťou je i ponuka fotografických služieb spojená s možnosťou predaja alebo zapožičania jedinečných autorských fotografii.

creative mig21

0riginálne ukážky kreatívnych návrhov pripravené pre vás.

creative page

Kontakt mig21 s.r.o.

Banícka 4 * 811 04 Bratislava 1
tel.: +421 2 52 62 35 78 * mobil: +421 948 020 959 * www.mig21.top

[email protected]